آخرین اخبار

هفتمین گردهمایی خیرین آموزش عالی در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.در این گردهمایی شماری از خیرین حوزه علم و فناوری، دکتر زمانیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست...

شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳